skip to Main Content

Erhvervsklassen

Erhvervsklassen er et skoletilbud for elever på 9. eller 10. klassetrin, som har brug for mere faglig støtte end de kan få i et traditionelt folkeskoletilbud. Forløbet er bygget op omkring en skoleuge, der rummer to dage i erhvervspraktik hele skoleåret.

Formål

Eleverne kan med fordel tage 9.-10. klasse i Erhvervsklassen, hvor der bliver arbejdet helhedsorienteret på at gøre hver enkelt elev uddannelsesparat. Motivation er et nøgleord både i forhold til faglige, sociale og personlige mål. Lærerne fokuserer på at skabe gode, tillidsfulde relationer til eleverne og give dem succesoplevelser og kompetencer til at håndtere livet konstruktivt.

Brobygning

Gennem praktik- og brobygningsforløb guides eleverne til at finde en karrierevej, der er både tilfredsstillende og realistisk for dem. Den faglige indsats tager afsæt i den enkelte elevs niveau, da nogle af eleverne har mistet motivationen på et tidligere klassetrin.

Forældresamarbejde

Et tæt samarbejde mellem lærerne og elevens forældre er en vigtig forudsætning for at give eleverne et godt uddannelsesforløb. Et godt forældresamarbejde er medvirkende til at skabe de bedste forudsætninger for den enkelte elevs trivsel og læring – og for klassens samlede trivsel. Forældresamarbejdet indebærer en fleksibel kontakt mellem skole og forældre, samt en balance mellem klar kommunikation fra skolens side og åbenhed i forhold til dialog omkring forskellige behov og problemstillinger. Det forventes, at lærerne i Erhvervsklassen og forældrene indgår i et udvidet forpligtende samarbejde, hvor der afholdes individuelt tilrettelagte møder, med henblik på at skabe fælles forståelse omkring den enkelte elevs hverdag og udvikling.

Erhvervsklassen holder til i Ungdomsskolens lokaler på Højbjerggård.

Karakterfordelingen for Erhvervsklassen kan findes her

Karaktergennemsnittet  for Erhvervsklassen kan findes her

Kontakt & adresser

Lærere i E-klassen:

René Falkentoft
Direkte: 44 52 58 06
Mobil: 60 60 83 09

Leder

Kenneth Strøm
Direkte: 44 52 58 05
Mobil: 42 50 06 20

Back To Top