skip to Main Content

UNGECAFÉ MIDT

Højsletten 25
2730 Herlev
Kontor tlf: 44525810

Profil:

Musik, fysisk træning og spil. Sideløbende med Ungdomsskolens holdaktiviteter vil Højbjerggård have et bredt tilbud af aktiviteter i Ungecaféen.

Åbningstider:

mandag – torsdag kl. 14 – 21
fredag kl. 14 – 17

UNGECAFÉ SYD

Engskolevej 11
2730 Herlev
Kontor tlf: 44525810

Profil:

Dans, gymnastik og fodbold i salen. Pool, spil og film i caféen. Hæng ud og skab relationer på kryds og tværs af kommunen.

Åbningstider:

Tirsdag og torsdag kl. 17 – 21

UNGECAFÉ NORD

Kildegårdskolen Vest
Dildhaven 40
– på bagsiden af skolen, ud mod græsbanerne.
2730 Herlev
Kontor tlf: 20232254

Profil:

Sport, spil og krea. Sportsaktiviteter i samarbejde med sportsforeninger i området. Endvidere udvikles sportsevents med de 2 andre Ungecaféer.

Åbningstider:

Mandag – torsdag kl. 14 – 21
Fredag kl. 14 – 17

Ungecaféerne

Herlev har tre ungecaféer, som kan bruges af unge fra de går i 7. klasse og til de fylder 18 år. Det er muligt at bruge alle ungecaféer uanset hvilken skole, man går på. Det er gratis at komme i ungecaféerne

Ungecaféerne er placeret på Ungdomsskolen, Herlev Byskole og Kildegårdskolen Vest.

Caféerne er åbne tilbud, hvor unge mødes i et trygt rum med pædagogisk personale, der arbejder for at skabe gode rammer og fællesskaber for alle brugerne. Vi ønsker, at de unge mødes på tværs af kommunen gennem fælles aktiviteter. Derfor arrangerer vi i løbet af året fodboldturnering, bordtennisturnering, tur til net-café og andre sjove aktiviteter for alle unge i caféerne, hvor der er mulighed for at mødes på tværs.

I det daglige er der i caféerne mulighed for at spille fodbold, bordtennis, basket, danse, spille spil og computer, være kreativ, hænge ud, lave lektier, snakke, hygge, grine, spise mad og drikke te. Vi tilstræber at mad og snacks så vidt muligt er økologisk.

OBS: Ungdomsskolen forsikrer ikke brugere. Derfor anbefaler vi, at du er dækket af en ulykkesforsikring, når du deltager i aktiviteter og transport.

Vi stræber efter, at Ungecaféerne steder, hvor de unge oplever:

  • At kvalitet og medindflydelse er i højsædet.
  • At der er mulighed for at være en del af trygge, inspirerende og sjove fællesskaber.
  • At møde medarbejdere, der er engagerede, interesserede og sjove at være sammen med.
  • At der er mulighed for at møde andre unge på tværs af tilhørssteder.
  • At der er alsidige og spændende arrangementer.
  • At der er plads til at være kreativ.
  • At Ungecaféerne er steder, hvor man ”bare ikke kan lade være med at komme”.
Back To Top